สำนักงาน การไฟฟ้าเขต 2 ภาค 1 พิษณุโลก (ภาคเหนือ)

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 350/9 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5524-5130