สำนักงาน การไฟฟ้าเขต 2 ภาค 1 พิษณุโลก (ภาคเหนือ)

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
350/9 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ :
0-5524-5130