สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดแพร่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ถนนบ้านใหม่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์: 0-5453-2219
โทรสาร: 0-5452-1383