สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 121 ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์: 0-4381-2216