วัดสีสุก

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: พระมนชัย เขมกาโร 23 หมู่ 6 ซอยวจนะ ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม 10150
โทรศัพท์: 0-2468-6325