สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
หมู่ 1 ถนนกำแพงเพชร-หนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ :
0-5571-1450