สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
สถานีตรวจและรักษาโรคสัตว์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ :
0-4451-3541