สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สถานีตรวจและรักษาโรคสัตว์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์: 0-4451-3541