สำนักงาน ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ขนส่งจังหวัด ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์: 0-5571-0417