สำนักงาน ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ขนส่งจังหวัด ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ :
0-5571-0417