บริษัท ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ จำกัด

หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่
2806, 2808 หมู่ 6 ซอย 128/4 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
0-2731-1517
0-2375-0031
marketing@secom.co.th
www.secom.co.th
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:45

สินค้าและบริการ

ให้บริการเกี่ยวกับระบบรักษาความ แบบครบวงจร โดยมีศูนย์ควบคุมทำงาน ตลอด 24 ชม. พร้อมเจ้าหน้าทีออกปฎิบั...

ตราสินค้า : SECOM