บริษัท ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ จำกัด

หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่: 2806, 2808 หมู่ 6 ซอย 128/4 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม 10240
โทรศัพท์: 0-2731-1517
โทรสาร: 0-2375-0031
อีเมล: marketing@secom.co.th
เว็บไซต์: www.secom.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:45

สินค้าและบริการ

ให้บริการเกี่ยวกับระบบรักษาความ แบบครบวงจร โดยมีศูนย์ควบคุมทำงาน ตลอด 24 ชม. พร้อมเจ้าหน้าทีออกปฎิบั...