บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

หมวดหมู่ : ขายปลีกเครื่องดนตรี

ที่อยู่ :
891/1 อาคารสยามกลการ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม 10330
โทรศัพท์ :
0-2215-2626
แฟกซ์ :
0-2216-2016
อีเมล :
sangchai@yamaha.co.th
เว็บไซต์ :
www.yamaha.co.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:15-17:15, เสาร์ เวลา 08:15-17:15

รายละเอียด

เครื่องดนตรีสากลทุกประเภท เครื่องเสียง และโรงเรียนดนตรีสยามกลการ