สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนราชการรถไฟ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :
0-4561-6040-1
แฟกซ์ :
0-4561-6042