สำนักงาน เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 454 ถนนกสิกรรม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 0-4561-1330