สำนักงาน ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: งานบริหารทั่วไป ถนนแจ้งสนิท ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์: 0-4362-4153
โทรสาร: 0-4351-1067