โรงพยาบาล จอมทอง

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
259 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแขวงดอยแก้ว อำเภอเขตจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ :
0-5334-1218-9
แฟกซ์ :
0-5334-1521