โรงพยาบาล จอมทอง

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล


ที่อยู่: 259 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแขวงดอยแก้ว อำเภอเขตจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5334-1218-9
โทรสาร: 0-5334-1521

สินค้าและบริการ ...