โรงพยาบาล จอมทอง

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 259 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแขวงดอยแก้ว อำเภอเขตจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์: 0-5334-1218-9
โทรสาร: 0-5334-1521