สำนักงาน การไฟฟ้าจังหวัดระยอง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ห้องแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์: 0-3861-3259
โทรสาร: 0-3862-0922