บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (สาขาสุไหงโก-ลก)

หมวดหมู่ : ผู้จำหน่ายเบียร์และเหล้า

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาสุไหงโก-ลก เป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ โตโยต้า และเหล้าเบียร์ สุไหงโกลก

ที่อยู่: โชว์รูมโตโยต้า 126-126/1 ถนนเจริญเขต อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 96120
โทรศัพท์: 0-7361-8181, 0-7361-8180, 0-7361-8182-9, 0-7361-1640, 0-7361-1026, 0-7361-3860, 0-7361-5798
โทรสาร: 0-7361-3364

สินค้าและบริการ

ผู้จำหน่ายรถยนต์ โตโยต้า จังหวัดนราธิวาส เป็นโชว์รูม รถยนต์ โตโยต้า จังหวัดนราธิวาส และ ศูนย์บริการรถยนต์ โตโยต้า สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส