โรงเรียน พังโคนพณิชยการเทคโนโลยี

หมวดหมู่ : โรงเรียนพาณิชย์และเลขานุการ

ที่อยู่: 2/8 หมู่ 1 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์: 0-4277-1162
โทรสาร: 0-4273-4727
อีเมล: pc-tech2006@hotmail.com
เว็บไซต์: www.pc-tech.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-14:00

สินค้าและบริการ

หลักสูตรระดับ ปวช-ปวส