บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์ยาง

ที่อยู่: 52 ซอยคล่องจิตร ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์: 0-7435-6302
โทรสาร: 0-7423-1905
อีเมล: slrgroup@loxinfo.co.th
เว็บไซต์: www.southlaudholiding
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00