สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: กลุ่มงานวิชาการ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์: 0-4381-2174