ร้าน พิจิตรเคหะภัณฑ์ (2002)

หมวดหมู่ : วัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่: 8/180-182 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์: 0-5661-2158
โทรสาร: 0-5661-3808
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:00-18:00