ร้าน วิโรฒวิทยาภัณฑ์

หมวดหมู่ : อุปกรณ์การศึกษาวิทยาศาสตร์และห้องทดลอง

ที่อยู่: 589 ถนนยมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 0-4425-2689
โทรสาร: 0-4424-3153
อีเมล: virotekorat@gmail.com
เว็บไซต์: www.vittayapun.com
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:00-19:00

สินค้าและบริการ

จำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ เครื่องแก้ว อุปกรณ์ทำกรอบรูป สารเคมี ...