บริษัท ศรีไทย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลิตสินค้าต่างๆภายใต้ตราของลูกค้า OEM พร้อมด้วยสินค้าอุปโภค-บริโภคหลายชนิด ภายใต้เครื่องหมายการค้าขอ...ที่อยู่: โรงงาน 247/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอยพัฒนา 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์: 0-2710-6521-5
โทรสาร: 0-2324-0927-8
อีเมล: admin@srithai.co.th
เว็บไซต์: http://srithaifood.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30