มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

หมวดหมู่ : มูลนิธิการกุศล

ที่อยู่: ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดนนทบุรี 69/43 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 0-2583-7722
โทรสาร: 0-2583-2277
เว็บไซต์: www.blind.or.th
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:30-15:00

สินค้าและบริการ

ฝึกอาชีพให้กับคนตาบอด(สตรี)