มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดนนทบุรี 69/43 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
0-2583-7722
0-2583-2277
www.blind.or.th
ทำการทุกวัน เวลา 08:30-15:00

สินค้าและบริการ

ฝึกอาชีพให้กับคนตาบอด(สตรี)...

ตราสินค้า : มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย