มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

หมวดหมู่ : มูลนิธิการกุศล

ที่อยู่ :
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดนนทบุรี 69/43 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ :
0-2583-7722
แฟกซ์ :
0-2583-2277
เว็บไซต์ :
www.blind.or.th
เวลาทำการ :
ทำการทุกวัน เวลา 08:30-15:00

รายละเอียด

ฝึกอาชีพให้กับคนตาบอด(สตรี)