บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ค้าข้าว

ที่อยู่: 182/1 หมู่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2969-1791
โทรสาร: 0-2969-1650
อีเมล: hmkt2@chiameng-rice.com
เว็บไซต์: www.chiameng-rice.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

จำหน่ายข้าว ทั้งในและต่างประเทศ