บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : การค้าผลิตผลเกษตรกรรม

ที่อยู่: 21/63-64 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120
โทรศัพท์: 0-2285-0040
โทรสาร: 0-2285-0270
อีเมล: starch@use.co.th
เว็บไซต์: www.usc.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง