สำนักงาน คริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่

หมวดหมู่ : โบสถ์ศาสนาคริสต์

ที่อยู่: 10/4 ถนนเจริญราฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5324-1167
โทรสาร: 0-5324-3511
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

ดูแลคริสตจักรที่สังกัด