โรงเรียน หอวัง

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 16/9 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
โทรศัพท์: 0-2512-6000
โทรสาร: 0-2511-1045
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

ม.1-ม.6