ที่อยู่: 526-8 ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์: 0-4424-3088
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 07:00-18:00