สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ : สมาคม

ที่อยู่: 2 ซอย ศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310
โทรศัพท์: 0-2716-5412
โทรสาร: 0-2716-5411
เว็บไซต์: www.diadessocthai.org
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30