โรงเรียน เซนต์นิโกลาส

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: อินเตอร์เน็ต 228 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์: 0-5521-0396
โทรสาร: 0-5530-2622
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30