โรงเรียน เซนต์นิโกลาส

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
อินเตอร์เน็ต 228 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ :
0-5521-0396
แฟกซ์ :
0-5530-2622
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

โรงเรียนเอกชน เปิดสอน ม 1- ม 6