วัดสาครสุ่นประชาสรรค์

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: พระครูแจ่ม เสือสินธุ์ 38 หมู่ 2 ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230
โทรศัพท์: 0-2578-8139