บริษัท ขอนแก่นแห-อวน จำกัด

หมวดหมู่ : อวนและแห

ที่อยู่: 115 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 0-4322-1880-5
โทรสาร: 0-4322-1879
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00