สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จก

หมวดหมู่ : ที่ปรึกษาเงินทุน

ที่อยู่: 8/1 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์: 0-4381-2754
โทรสาร: 0-4381-1881
เว็บไซต์: www.cpdkalasin.go.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

ให้กู้ยืมเงิน,รับฝากเงิน