ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 116 ถนนโสมพะมิตร ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์: 0-4381-1731-2
เว็บไซต์: www.ktb.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30