สำนักงาน ขนส่งจังหวัดลพบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 70 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์: 0-3662-1755