ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาเชียงใหม่

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 207 ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5325-1058-62
โทรสาร: 0-5323-3159
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30