สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 พระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพักผู้อำนวยการ ค 63/27 ถนนคลองมะขามเรียง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 0-3524-4807
โทรสาร: 0-3524-4163