บริษัท ชอเฮง โรงเส้นหมี่ จำกัด

หมวดหมู่ : เส้นหมี่

ที่อยู่ :
โรงงาน 19 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ :
0-3432-1661-3
แฟกซ์ :
0-3422-5241
อีเมล :
chohent@choheng.com
เว็บไซต์ :
www.choheng.com
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

รายละเอียด

ผลิตเส้นหมี่