บริษัท ชอเฮง โรงเส้นหมี่ จำกัด

หมวดหมู่ : เส้นหมี่

ที่อยู่
โรงงาน 19 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลยายชา อำเภอสามพราน นครปฐม

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
0-3432-1661-3
0-3422-5241
chohent@choheng.com
www.choheng.com
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตเส้นหมี่...

ตราสินค้า : ช้างสามเศียร