วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพักผู้อำนวยการ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์: 0-3641-3644