เค ที พี พร็อพเพอร์ตี้

หมวดหมู่ : โกดังหรือคลังสินค้า

ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กิตติพงศ์ พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์มากกว่า 20 ปี ทำให้บริหารการจัดการด้านคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน อีกทั้งยังสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่มีความต้องการแตกต่างกันได้ จึงทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี และส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์  "เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่หลากหลายและมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพระดับสากล "

พันธกิจ บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะมอบบริการด้านโลจิสติกส์คุณภาพเยี่ยม โดยออกแบบผสมผสานวิธีการที่หลากหลายบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้การบริการเก็บรักษาสินค้า และวัตถุดิบที่มีค่ายิ่งของลูกค้าคงคุณภาพตลอดเวลา ภายใต้การควบคุม ติดตามผล และพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นธรรมต่อลูกค้าและพนักงาน

ติดต่อเรา

ที่อยู่ :
334,334/2 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
อีเมล :
เว็บไซต์ :

สินค้าและบริการ

บริการรับฝากเก็บสินค้า แบ่งเป็น

1. คลังสินค้า แบบปกติ ไม่ควบคุมอุณหภูมิ (ambient) สำหรับเก็บสินค้าทั่วไป ซึ่ง รับฝากเก็บเป็นพาเลทหรือ CBM หรือแบ่งเช่าพื้นที่ตั้งแต่ 50 -1,000 ตรม หรือแบ่งเป็นห้อง ตามแต่ลูกค้าสะดวก

2. คลังสินค้า ห้องเย็น ควบคุมอุณหภูมิ (Chill) +20C ถึง +25C ซึ่ง รับฝากเป็นพาเลท หรือเป็น CBM หรือแบ่งเช่าพื้นที่ตั้งแต่ 50 -1,000 ตรม หรือแบ่งเป็นห้อง ตามแต่ลูกค้าสะดวก

3. คลังสินค้า ห้องเย็น ควบคุมอุณหภูมิ (Chill) +5C ถึง 0C ซึ่ง รับฝากเป็นพาเลท หรือเป็น CBM หรือแบ่งเช่าพื้นที่ตั้งแต่ 50 -600 ตรม หรือแบ่งเป็นห้อง ตามแต่ลูกค้าสะดวก 4. คลังสินค้า ห้องเย็น แช่แข็งอุณหภูมิ (Frozen) -18C ถึง -22C ซึ่ง รับฝากเป็นพาเลท หรือเป็น CBM หรือแบ่งเช่าพื้นที่ตั้งแต่ 50 -600 ตรม หรือแบ่งเป็นห้อง ตามแต่ลูกค้าสะดวก