ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ

หมวดหมู่ : แก๊ส

ข้อมูลธุรกิจ

ผู้จำหน่ายก๊าซทางการแพทย์ ก๊าซระยองและก๊าซอุตสาหกรรม Industry Gas  อาทิเช่น ก๊าซออกซิเจน (Oxygen) ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรม, ก๊าซอาร์กอน(Argon), ก๊าซไนโตรเจน(Nitrogen), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์(Carbondioxide) ก๊าซหายใจ(breathing Gas) ก๊าซสำหรับผู้ป่วย (Medical Gas ) และก๊าซอื่นๆ

รายละเอียดของบริษัทฯ
    กลุ่มธุรกิจไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ (TGP Group) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคตลอดเวลา กลุ่มธุรกิจไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซได้มีการจัดการรูปแบบบริหารจากภายในองค์กร ซึ่งตั้งเป้าหมายให้บุคลากรในองค์กรมีความตื่นตัว รับผิดชอบในหน้าที่ และปฏิบัติตามกฏระเบียบขององค์กร เพื่อให้ทุกขั้นตอนในการทำงานมีความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูงสุด
    เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ กลุ่มธุรกิจไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ จึงเกิดขึ้นและได้สร้างเครือข่ายในการจัดจำหน่ายสินค้าให้สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่ และราคาที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค
 
กลุ่มธุรกิจในเครือ ประกอบด้วย
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ 
ตั้งอยู่ที่     : 365 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร         : 038-611-050
ให้บริการ   : จังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง

2. บริษัท ไทยไดมอนด์ก๊าซ จำกัด
ตั้งอยู่ที่    : 116-117 หมู่ 5 ถ.สาย3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทร        : 081-344-1233
ให้บริการ  : จังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง

3. บริษัท ชลบุรีออกซิเจน จำกัด
ตั้งอยู่ที่   : 9/12 หมู่ 4 ถ.สายนาวัง ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร       : 038-236-972
ให้บริการ : จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปากแซงออกซิเย่น

ตั้งอยู่ที่   : 16/2 หมู่ 9 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
โทร       : 039-354-824-5
ให้บริการ : จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กบินทร์อ๊อกซิเจน
ตั้งอยู่ที่   : 133 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร       :  037-298-199
ให้บริการ : จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอ๊อกซิเจน
ตั้งอยู่ที่   : 123 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
โทร       : 039-518-149
ให้บริการ : จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง

7. บริษัท ไทรงามออกซิเจน จำกัด 
ตั้งอยู่ที่   : 333/3 หมู่ 6 ถ.สาย 317 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
โทร       : 039-497-735
ให้บริการ : จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง 

    อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สามารถตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ ประเภท 1 ตามประกาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบ ภาชนะบรรจุก๊าซ พ.ศ.2550  และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับ การผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ พ.ศ.2547 ข้อ 27 การกำหนดให้การตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ ตามประกาศฉบับนี้ต้องกระทำโดยหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผู้ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมว่า ด้วยข้อกำหนดทั่วไป ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ หรือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบ

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่ :
365 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
อีเมล :
เว็บไซต์ :
เวลาทำการ :
08.00-17.30
พิกัด :
12.78976,101.18229

สินค้าและบริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ ผู้จำหน่ายก๊าซทางการแพทย์ ก๊าซระยองและก๊าซอุตสาหกรรม Industry Gas  อาทิเช่น ก๊าซออกซิเจน (Oxygen) ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรม, ก๊าซอาร์กอน(Argon), ก๊าซไนโตรเจน(Nitrogen), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์(Carbondioxide) ก๊าซหายใจ(breathing Gas) ก๊าซสำหรับผู้ป่วย (Medical Gas ) 

  • จำหน่ายก๊าซทางการแพทย์ ก๊าซอุตสาหกรรม และแก๊ส LPG. 

1.    ก๊าซ
2.    ก๊าซเหลว
3.    แก๊ส

  • ท่อก๊าซทนแรงดันสูงที่ใช้ในทางการแพทย์ และอุตสาหกรรม

1.    ท่อก๊าซทนแรงดันสูง ทางการแพทย์
2.    ท่อก๊าซทนแรงดันสูง ทางอุตสาหกรรม

  • การให้บริการต่างๆ

1.    บริการตรวจสภาพท่อก๊าซทนแรงดันสูง
2.    บริการเปลี่ยน และแก้ไขหัววาล์วท่อก๊าซ
3.    บริการทำความสะอาดท่อก๊าซ
4.    บริการทำสีท่อก๊าซให้เป็นไปตามกฏระเบียบของ กรมอุตสาหกรรม