ฟอร์ด เอก พหลโยธิน

หมวดหมู่ : ผู้ขายรถยนต์ใหม่

ที่อยู่: 430/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2616-8222
โทรสาร: 0-2615-5522
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08.00-18.00

สินค้าและบริการ

โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์