บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

หมวดหมู่ : บริการประมูลสินค้า

ที่อยู่: สาขาพิษณุโลก 379 หมู่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์: 0-5522-4402-4
โทรสาร: 0-5522-4406
เว็บไซต์: www.manheimthailand.com