ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาอาคารพหลโยธิน เพลส

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 408/6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2278-1906-7
โทรสาร: 0-2278-1908
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30