ธนาคารธนชาต จก (มหาชน) สาขาแหลมทอง บางแสน

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 278/2 ศูนย์การค้าแหลมทอง ช้อปปิ้งพลาซ่า บางแสน ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์: 0-3815-3930-1