ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 144/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์: 0-4381-3300-1
โทรสาร: 0-4381-3322
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30