สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 423 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์: 0-7351-3887