สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 423 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์: 0-7351-3887