กลุ่มแม่บ้านกาละแมรามัญพัฒนา

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ที่อยู่: วัดศรัทธาธรรม ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์: 08-1833-4240

สินค้าและบริการ

จำหน่ายกาละแมรามัญ