กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากใยบัวบ้านหางฮุง

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ที่อยู่: หมู่ 3 บ้านหางฮุง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์: 08-9850-0895
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:00-17:00