กลุ่มแปรรูปมะไฟจีน

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ที่อยู่ :
89 หมู่ 1 บ้านกอก ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ :
08-9759-4199

รายละเอียด

จำหน่ายมะไฟจีนเชื่อมแห้ง