บ่อนไก่สัตวแพทย์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาลและคลินิกสัตวแพทย์

ที่อยู่: 123/6 หมู่ 6 ซอยสัตหีบสุขุมวิท 73 ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 0-3843-8567
อีเมล: noonbunny@hotmail.com
เว็บไซต์: www.facebook.com/bonkaipet73